Tin tức

Android

iOS

Windows Phone

Phụ kiện

Công nghệ pin mới giúp kéo dài tuổi thọ smartphone

Một loại công nghệ pin mới có tên lithium-metal sẽ bắt đầu được tích hợp vào đầu năm sau, giúp kéo dài dòng đờ...